C

7 bài tập hay và khó của bạn Ngọc Giang Nam

Tags:

6 comments:

 1. anh oi, em dien day. Em xem tu chieu den gio cac cau hoi trong trang web nay cua anh. em thay mot so cau khong on

  ReplyDelete
 2. Câu 1: Ở một loài sinh vật, xét một tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân hình thành giao tử, ở giảm phân I cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li; giảm phân II diễn ra bình thường. Số loại giao tử có thể được tạo ra từ tế bào sinh tinh trên là
  A. 2 B. 8 C. 4 D. 6
  bai nay nên giải thích là: khi nói đến giảm phân là chúng ta ngầm hiểu tb chỉ trải qua 1 lần giảm phân

  Câu 2: Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd với mỗi gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Kết quả ít được nghiệm đúng trong thực tế là
  A. F1 có 27 kiểu gen.
  B. số loại giao tử của P là 8.
  C. F1 có 8 kiểu hình.
  D. F1 có tỉ lệ kiểu gen bằng (1 : 2 : 1)3
  câu này đáp án đúng vẫn là C vì không rõ trội lặn hoàn toàn hay không, còn kiểu gen, làm nhiều sẽ ra được tỉ lệ như đáp án D. khôn nên nhìn câu hỏi một cách máy móc như vậy

  Câu 3: (Không thay đổi) Cho cơ thể có KG AB//ab CD//cd, CD và cd là liên kết. AB và ab có hoán vị và ko phân ly trong giảm phân II. Số Giao tử có thể tạo ra? (Không thay đổi)
  câu này có cần xem xét vấn đề khi ý tác giả để 1TB đồng thời có HVG và giảm phân không bình thường không?

  Câu 4: (Chưa khắc phục được)

  Câu 5: Trong lần nhân đôi đầu tiên của gen đã có 1 phân tử Acrdin xen vào 1 mạch khuôn của gen, thì số nu có trong các gen đột biến là bao nhiêu, biết gen ban đầu có chiều dài 0,51 micromet và nhân đôi 4 đợt:
  A.11992 B.24016 C.44970 D.12008 E.21014
  câu này theo em cần có đáp án khác. Ở đây đề bài yêu cầu tính số nu trong tất cả các gen đột biến nhu vậy cần xem lại tổng số ADN đột biên = 7 + 3+ 1 =11 => tổng số nu = 11.3002 = 33022

  Câu 6: (Không thay đổi) Kiểu gen của cá thể đực là aaBbDdXY thì số cách sắp xếp NST kép ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc vào kì giữa giảm phân 1 là:
  A.8 B.16 C.6 D.4
  câu này cần được giải thích như sau: nếu xd cặp Aa có 2 cách sắp xếp, cặp Bb có 2 cách sắp xếp sẽ dân đến trùng lặp loại giao tử.
  cụ thể A..a và a..A đều chỉ cho 2 loại giao tử
  B..b b..B
  do đó trng sinh học càn hiểu số cách sắp xếp khác nhau cần phải tạo các loại giao tử khác nhau

  Câu 7: Cả 4 chủng vi rút đều có vật chất di truyền là một axitnuclêic. Loại vật chất di truyền của chủng virút có thành phần nuclêôtit nào sau đây thường kém bền nhất.
  A. chủng virút có 22%A, 22%T, 28%G, 28%X.
  B. chủng virút có 22%A, 22%U, 28%G, 28%X.
  C. chủng virút có 22%A, 22%G, 28%T, 28%X.
  D. chủng virút có 22%A, 22%G, 28%U, 28%X. => 22%A, 21%G, 28%U, 29%X.
  câu này chọn đáp án D là đúng không cần sửa đề bài. HHiii

  ReplyDelete
 3. Câu nào vậy để anh giải thích cho!

  ReplyDelete
 4. Câu 5: Theo tôi, nếu cơ chế phát sinh đột biến do tác nhân acridin xen vào mạch khuôn ở lần nhân đôi đầu tiên thì sau 2 lần nhân đôi liên tiếp mới xuất hiện gen ĐB . Khi đó số gen ĐB trong tất cả các gen con sau 4 lần nhân đôi sẽ là :2^4/2-1 =7. Do đó tổng số nu trong tất cả các gen con là 7x 3002 = 21014
  Còn ý kiến của bạn dien có lẽ không chính xác do cách hiểu là sự xuất hiện tổng số gen ĐB sau 4 lần nhân đôi .

  ReplyDelete
 5. câu 1 a đúng mà

  ReplyDelete
 6. câu 1 đáp án A là đúng. Bạn nên chú ý quá trình tạo giao tử ở một cơ thể khác với một tế bào. Một Tế bào sinh tinh hay sinh trứng chỉ tham gia một lần giảm phân thôi, nên cách giải thích của TOBU là đúng

  ReplyDelete

Chào mừng các bạn đã đến với TOBU!

Để có thể để lại nhận xét, bạn cần phải có tài khoản google. Những nhận xét không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị chúng tôi xóa mà không báo trước.

Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét!

ho